STATUT

Pobierz statut Stowarzyszenia RADOŚĆ ŻYCIA

CELE

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Kształtowanie świadomego odbiorcy kultury i innych działań artystycznych.
3. Promocja sztuki z zakresu tańca, teatru, filmu, muzyki i plastyki.
4. Integracja dzieci i dorosłych niepełnosprawnych ze zdrowymi.
5. Prowadzenie działań mających na celu przywrócenie dzieciom, młodzieży i dorosłym w maksymalnym stopniu sprawności fizycznej, psychicznej i zdrowotnej.
6. Upowszechnienie podstaw pro europejskich.
7. Inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej
8. Ułatwianie kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, pozarządowymi.
9. Promocja kultury fizycznej, sportu, zdrowia i turystyki.
10. Promocja kultury i ochrony środowiska.
11. Współpraca z podobnymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą
12. Działanie na rzecz pojednania i tolerancji
13. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Łodzi.
14. Promowanie działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa publicznego.
15. Promowanie działań na rzecz ochrony zdrowia.


Strona Główna || Archiwum || Statut || Zarząd || Współpraca || Kontakt || Stowarzyszenie „Radość Życia” Organizacja Pożytku Publicznego